Kratko uputstvo

Asistent+ je jedinstveni alat koji Vam omogućava da sve informacije koje su Vam bitne tokom procesa prodaje i komunikacije sa klijentima držite u Outlook-u.

Uz pomoć Asistent + programskog dodatka za Outlook 2010 možete da:

1. Integrišite podatke o proizvodima i uslugama koje nudite klijetima i da ih povežete sa kontaktima i prodajnim mogućnostima koje držite u svom Microsoft Outlook-u.
2. Promovišite Vaše proizvode i usluge slanjem promotivnih imejlova grupama zainteresovanih klijenata.
3. Pored osnovnih informacija o klijentima koje držite u Outlook-u možete da unesete i ostale informacije koje će Vam koristiti tokom procesa prodaje – mogućnost prodaje proizvoda ili usluga konkretnom klijentu kao i unos i praćenje svih aktivnosti (zadataka, sastanaka) vezanih za konkretnu prodaju.
4. U mogućnostima prodaje držite podatke o očekivanim i realizovanim vrednostima prodaje, uplatama i ostalim informacijama koje su Vam bitne tokom procesa prodaje.
5. Kompletan proces prodaje pratite u okviru poznatog okruženja, kroz standardne Outlook funkcionalnosti na koje ste navikli (kalendare, spiskove zadataka i slično)
6. Pratite sopstvenu prodaju kroz skup efektivnih izveštaja koj i Vam mogu pomoći da na brz, jednostavan i intuitivan način steknete uvid u stanje Vašeg poslovanja.

Bez obzira na profesiju kojom se bavite u slučaju da Vam je Outlook osnovni alat koji koristite za komunikciju sa klijentima ili saradnicima, Asistent+ može da Vam bude izuzetno vredan pomoćnik u procesu prodaje i promocije Vaših proizvoda i usluga kao i pružanju vrhunske usluge vašim klijentima.

Ovde možete videti kratko uputstvo kako da koristite Asistent+ u Vašem svakodnevnom radu.

Definišite proizvode i usluge koje nudite

Često se dešava da su podaci o proizvodima i uslugama koji se nude smešteni na različitim lokacijama, dokumentima, fasciklama ili registratorima. Ovo može da u mnogome oteža i uspori kako njihovu pretragu tako i ažuriranje što utiče na produktivnost u prodajnim aktivnostima i usporava komunikaciju s klijentom.

Asistent+ Vam omogućava da Vaše proizovde i usluge držite tamo gde će Vam biti najdostupniji tokom komunikacije s klijentom, u Outlook-u. Na ovaj način informacije o proizvodima i uslugama će Vam biti uvek na raspolaganju i lako i brzo ćete moći da odgovorite na zahtev klijenta.

Ako otvorite Asistent+ tab u Outlook-u u svom katalogu ponuda možete definisati listu proizvoda i/ili usluga koje nudite klijentima. Pored naziva proizvoda možete uneti i cene po kojima ih nudite kao i ostale informacije koje Vam mogu biti od koristi.

Definišite proizvode i usluge koje nudite

Pored ovih podataka, proizvode i usluge možete grupisati – grupe proizvoda i servisa mogu biti kategorije (softver, hardver, bela tehnika), načini prodaje (veleprodaja, maloprodaja) i slično. Grupe proizvoda i servisa možete i sami definisati korišćenjem prve dve ikonice u Asistent+ tabu.

Najlakši način za unos grupa proizvoda je uvozom preko Excel fajlova koje možete preuzeti sa našeg sajta. Ako preuzmete neki od primera fajlova koji sadrže proizvode ili usluge, možete taj fajl snimiti kod sebe na lokalnom računaru, zameniti podatke iz primera Vašim podacima o proizvodima, njihovim cenama i grupama koje možete uneti u Asistent+ korišćenjem dugmeta za uvoz iz eksela.

Kreirajte prodajne šanse za proizvode i usluge koje nudite klijentima

Klijenti mogu da vam šalju pitanja i zahteve za ponudama imejlom – Asistent+ Vam omogućava da te imejlove direktno vežete za proizvode koje nudite i da definišete poslovne šanse na osnovu njih.

Kada otvorite imejl koji sadrži zahtev za ponudu ili bilo kakvu priliku za prodaju Asistent+ će Vam u novoj sekciji omogućiti da da definišete na koji proizvod se imejl odnosi kao što je prikazano na slici.

Kreirajte prodajne šanse za proizvode i usluge koje nudite klijentima

Pored proizvoda na koji se odnosi imejl, možete direktno definisati novu poslovnu šansu za prodaju tako što ćete uneti podatke kao na slici.

Kreirajte prodajne šanse za proizvode i usluge koje nudite klijentima

Poslovna šansa koju ste kreirali je povezana sa imejlom tako da možete pratiti ko Vam je i kada poslao zahtev za ponudom. Pored toga možete uneti koliko očekujete da će biti vrednost prodaje, kada očekujete da će se prodaja ostvariti i slično.

Umesto kreiranja nove poslovne šanse možete odabrati neku od postojećih šansi koje ste već nudili klijentu kako bi imejl vezali na postojeću mogućnost prodaje.

Pregled poslovnih šansi za klijente

Ako svoje klijente držite kao kontakte u Outlook-u, Asistent+ će Vam omogućiti da pored standardnih informacija kao što su imejl adresa ili kompanija u kojoj rade držite informacije i o prodajnim šansama za konkretnog klijenta kao i o aktivnostima koje ste planirali kako bi realizovali prodaje. Jednostavno otvorite bilo kog klijenta u Outlooku i Asistent+ će Vam omogućiti da u novoj sekciji vidite šta ste sve do sada ponudili određenom klijentu kao i koje su sve aktivnosti planirane (zadaci, sastanci) kako bi se unete mogućnosti za prodaju realizovale. Nova sekcija koju Vam otvara Asistent+ se može videti na slici gde je prikazana mogućnost prodaje koja je dodata u prethodnom koraku za klijeta koji Vam je poslao imejl.

Pregled poslovnih sansi

Pored jednostavnog pregleda možete dodavati nove mogućnosti prodaje kao i nove aktivnosti koje će direktno biti vezane za kontakt.

U slučaju da dodate ili menjate neku od mogućnosti prodaje možete je selektovati u listi i biće otvorena forma za promenu detalja poslovne mogućnosti. Detalji koji se mogu uneti su opis, proizvod ili usluga na koji proizvod se ta mogućnost odnosi, kolika je očekivana vrednost prodaje, kada očekujete da će posao biti sklopljen. Kada se prodaja koja je proistekla iz mogućnosti zatvori možete uneti i stvarno vreme naplate kao i realizovanu vrednost prodaje. Pored ovih detalja možete uneti i veliki broj dodatnih informacija po potrebi. Izgled forme za unos detalja o poslovnoj šansi je prikazan na slici.

Pregled poslovnih sansi

Pošto unesete mogućnost informacije u tabeli mogućnosti za kontakta će biti ažurirane.

Pratite svoj proces prodaje direktno kroz Outlook

Sastanke i zadatke koji su deo Vašeg prodajnog procesa i dalje možete pratiti kao što ste i navikli – kroz standardni Outlook kalendar. Dodatno kada otvorite detalje o bilo kojoj aktivnosti Asistent+ Vam omogućava da za svaku aktivnost definišete na koji proizvod/uslugu se odnosi, koga bi trebalo da kontaktirate i na koju poslovnu šansu je vezana. Pored ovih informacija možete videti i sve zadatke koje ste planirali kao pripremu za sastanak.

Pratite svoj proces prodaje direktno kroz Outlook

Ove sastanke možete videti i u standardnom spisku sastanaka u Outlook-u.

Pratite uspešnost realizacije

Asistent+ Vam omogućava da pratite svoj proces prodaje i da imate potpun uvid u stanje vaših prodajnih procesa. Izveštajima možete pristupiti u Asistent+ tabu – trenutni izveštaji koji su Vam na raspolaganju su:

1. Izveštaji o vašim obavezama – u „My schedule“ meniju možete naći izveštaje koji Vam prikazuju koje aktivnosti i poslovne mogućnosti ste planirali u određenom vremenskom periodu. Izveštaji koji su Vam na raspolaganju su:
        a. Izveštaj o aktivnostima – Asistent+ Vam omogućava da vidite sve aktivnosti koje ste planirali u određenom vremenskom periodu. Aktivnosti možete filtrirati ili sortirati po kompanijama i kontaktima na koje se te aktivnosti odnose.
        b. Izveštaj o mogućnostima – Asistent+ Vam omogućava da vidite sve mogućnosti prodaje koje ste uneli za kontakte. Mogućnosti možete filtrirati po vremenskom periodu kada su kreirane, proizvodu na koji se odnose, kompanijama ili kontaktima kojima ih nudite.

2. Izveštaji o stanju – u „Reports“ meniju možete naći izveštaje kojima možete videti stanje svog prodajnog procesa. Izveštaji koji su vam na raspolaganju su:
        a. Pregled planirane i ostvarene prodaje – Asistent+ Vam omogućava da vidite odnos očekivane i ostvarene prodaje na mesečnom nivou.
        b. Pregled pregled očekivanih i ostvarenih uplata – Asistent+ Vam omogućava vidite priliv novca na osnovu informacije o uplatama koej ste uneli za pojedine poslovne šanse.
        c. Pregled minimalnog, srednjeg i maksimalnog vremena prodaje – Asistent+ Vam omogućava da vidite performanse svoje prodaje tako što ćete u određenom vremenskom periodu videti najkraće, srednje i maksimalno vreme prodaje određenih proizvoda i usluga.

Kao primer jednog od izveštaja biće prikazan izveštaj o odnosu očekivane i stvarne prodaje. U slučaju da ažurno unosite informacije o očekivanim i stvarnim vrednostima prodajnih šansi kao i ako ažurno obeležavate izgubljene šanse Asistent+ Vam omogućava uvid u stanje Vaše prodaje kao što je prikazano na slici.

Pratite uspešnost realizacije

Pregled možete dodatno filtrirati po proizvodima koje nudite, kompanijama i kontaktima kojima ste slali ponude ili prodavali proizvode ili pružali usluge.

Slanje promotivnog materijala

Asistent + Vam omogućava da na brz i jednostavan način promovišete svoje proizvode i usluge slanjem grupnih imejlova svim kontaktima za koje ste uneli neke mogućnosti za prodaju za određeni proizvod i/ili usluge. Da bi ste poslali promotivne imejlove potrebno je da pripremite šablon koji ćete koristiti za slanje i da odaberete kojim klijetima ćete poslati imejlove.

Priprema šablona za slanje imejlova

Sve što treba da uradite jeste da preuzmete šablon za ponude snimite ga na svom računaru i promenite tekst kojim obaveštavate Vaše klijente o ponudama, novostima ili promocijama. Primer šablona se može preuzeti sa sajta i on liči na primer prikazan na slici.

Slanje promotivnog materijala

Ovaj fajl možete snimiti na svom računaru, otvoriti ga u Word-u i uneti tekst koji želite da se pošalje. Jedino što je potrebno zadržati su <Name> i <Company> elementi koji služe za ubacivanje imena i kompanije klijenata kojima šaljete imajlove. Kada promenite tekst snimite ga kao novi Word šablon (fajl sa ekstenzijom .dotx) na svom računaru kako bi ga koristili kada budete slali promotivne imejlove.

Slanje promotivnih imejlova

Pošto definišete tekst koji želite da pošaljete, možete odabrati proizvode za koje šaljete promotivne imejlove svojim klijentima. Proces slanja imejlova je sledeći:

1. Prikažite listu proizvoda ili servisa kako bi ste odabrali onaj za koji želite da pošaljete promotivnu ponudu svojim klijentima korišćnjem glavnog Asistent+ menija.

2. Kada Vam Asistent+ prikaže detalje proizvoda pritisnite „Send group email“ dugme kako bi Vam se otvorila forma za slanje grupnih imejl kao što je prikazano na slici:

Slanje promotivnog materijala

3. Na formi za slanje grupnih imejlova unesite temu imejlova koji će biti poslat svim Vašim klijentima koje odaberete u listi. Pored toga morate odabrati imejl šablon koji ste kreirali u prethodnoj sekciji kako bi Asistent+ znao koji tekst da koristi. Forma za unos teme imejl i odabir šablona je prikazana na slici.

Slanje promotivnog materijala

Asistent+ će pronaći sve kontakte za koje ste napravili bar jednu mogućnost prodaje za odabrani proizvod. Kontakti će biti prikazani u listi tako da možete odabrati one kojima bi ste želeli da pošaljete imejlove.